Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Fjärrvärmeinvestering minskar klimatpåverkan

Ett nytt fjärrvärmeprojekt gör att Sandvik Coromant i Gimo kommer att ersätta olja med biobränslen. Investeringen minskar koldioxidutsläppen motsvarande uppvärmningen av 230 normalvillor samtidigt som den innebär en betydande besparing.

Sandvik Coromant har tecknat ett avtal med energibolaget Neova om att anlägga en biobränslepanna samt bränslematningssystem vid Neovas fjärrvärmecentral i Gimo. Överskottsvärme kan också förflyttas mellan två geografiskt skilda industriområden.

Joakim Fagerudd– Vi har minskat användningen av eldningsolja med ca 70 procent sedan 2012. Satsningen på alternativ fjärrvärme kommer att få ner den siffran till nära noll. Baserat på ett års förbrukning beräknar vi att den nya fjärrvärmelösningen kommer att motsvara minskade växthusgasutsläpp med 1 850 ton per år, vilket är lika mycket som uppvärmningen hos 230 normalstora villor, berättar Joakim Fagerudd, Site Manager för Sandvik Coromant i Gimo.

Den minskade oljeförbrukningen uppskattas till 700 m3 olja per år. Satsningen stöttas av Naturvårdsverket genom investeringsstödet Klimatklivet.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.