Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

En guldgruva av idéer

I en tid när utvecklingen går allt snabbare letar företag efter nya källor till innovation. När digitala spelutvecklare får släppa lös sina idéer kan spelplanen förändras helt.

Computer-game developers have skills that can help in creating user-friendly interfaces for certain applications in real-world mining.

Digitaliseringen förändrar industrier och samhällen runt om i världen, och gruvbranschen är inget undantag. Ny teknik, med elfordon och uppkopplad utrustning, banar väg för nya sätt att utföra prospektering och utvinning. Samtidigt ökar säkerheten, produktiviteten och hållbarheten.

Inom säkerhet och produktivitet ser vi det som vårt ansvar att övertyga våra kunder om värdet av innovationer

Men för att få ut det mesta av de möjligheter som digitaliseringen innebär kan kunskap och kompetens från oväntat håll behövas, påpekar Miika Kaski, som arbetar med forskning och teknikutveckling inom affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology.

– Vi ser en digitaliseringsvåg svepa över den traditionella maskinbyggnadsindustrin. Miika Kaski tillägger att gruvdrift traditionellt sett har varit en konservativ bransch, där digitalisering och förändring gått långsamt. Digitalisering kan innebära nya öppningar.

– Plötsligt är dataspelsutvecklare relevanta för oss. De kan till exempel skapa användarvänliga gränssnitt till vissa funktioner. Det här är kunskaper vi behöver framöver, säger han.

Tankesmedja gav nya infallsvinklar

Hur lockar man till sig människor vars idéer kan ta gruvdriften in i framtiden med hjälp av det senaste inom digital utveckling? Ett sätt är att ordna en think tank, eller tankesmedja, vilket Sandvik gjorde i finska Tammerfors.

– Syftet med eventet var att sammanföra små, nystartade företag och medelstora företag för att hjälpa oss att bygga en framtid inom digitalisering. Företagen uppmuntrades att tänka i nya banor inom områden som har att göra med utrustning, dataanalys och processoptimering, allt i enlighet med vår digitala strategi, säger Miika Kaski.

Inbjudan lockade fler än Sandvik kunde ta emot, så man var tvungen att gå igenom presentationerna på förhand för att välja ut 26 bidrag som skulle gå vidare. Miika Kaski är nöjd med kvaliteten på bidragen.

– Alla bidrag var inte relevanta för oss, men samtliga erbjöd en tankeställare och gav oss en bild av hur digitaliseringen stöper om andra branscher.

Samarbete är avgörande för att nå framgång

Vid sidan av events som tankesmedjor förlitar sig Sandvik på samarbeten med universitet och externa forskningsanläggningar världen över för att komplettera och korsbefrukta det egna forsknings- och utvecklingsarbetet.

Att koppla ihop innovation med kommersialisering är grundläggande för Sandvik.– Sandvik kan inte producera allt själva. Därför måste vi bli ännu bättre på att samarbeta vad gäller idéer. Vi måste bestämma vad vi ska göra själva och vad vi ska hämta på annat håll. Vi måste fastställa vad vi strävar efter att utveckla när det gäller innovation, och sedan bygga lämpliga ekosystem och nätverk kring detta, säger Miika Kaski.

– Självklart kan vi vår kärnverksamhet och har gott om resurser och kompetenser inom företaget. Vi måste dock i allt högre grad se bortom vår kärnverksamhet och låta annan kompetens bli del av våra innovativa ekosystem och nätverk.

Att utbilda externa partners är oerhört viktigt för att komma fram till relevanta och önskvärda resultat inom innovation.

– Vi behöver utbilda våra externa samarbetspartners för att de ska kunna bidra på bästa sätt. De behöver bakgrundsinformation för att förstå våra behov, applikationer och kundprocesser. Man kan inte föreslå en bättre lösning på någonting om man inte vet hur den nuvarande lösningen ser ut.

Innovation och kommersialisering går hand i hand

För att kunnat bjuda in utomstående att dela med sig av sina rön måste Sandvik tillhandahålla fullständig sekretess för ett bygga ett ärligt och öppet arbetsklimat. Och medan innovation kan tyckas vara värdefullt i sig, måste det också ha ett potentiellt kommersiellt värde

– Att koppla ihop innovation med kommersialisering är grundläggande, säger Miika Kaski och förklarar att Sandvik har en metod för att utvärdera pågående innovationsprojekt.

– Det är en skala med olika siffror och nivåer som anger teknisk mognad. Vi använder den för att minska tekniska risker och fördela kapital på bästa sätt.

Skalan går från 1 till 10 och ett resultat på 7 eller mer betyder att den nya tekniken kan börja användas i befintliga produkter och komponenter. Skalan ser till att man är redo för både de tekniska och kommersiella effekterna, och att risken att misslyckas blir låg.

– Det är en väldigt pålitlig process som Sandvik kan vara stolt över, säger han.

Teknologiskt ledarskap och innovationsförmåga stärker Sandviks trovärdighet.

Sandvik vill ge marknaden helt ny teknik

För Sandvik har innovation varit en viktig framgångsfaktor allt sedan företaget grundades för 156 år sedan.

– Att vara ledande inom teknik och att vara nummer ett eller två på våra utvalda marknader är grundläggande i vår strategi. Kontinuerlig innovation är nyckeln till tekniskt ledarskap, säger Miika Kaski.

Att ses som tekniskt ledande och innovativ stärker Sandviks trovärdighet. Det gör det också möjligt för företaget att på eget initiativ introducera ny teknik på marknaden och inte bara reagera på kundernas krav på nya lösningar. Miika Kaski lyfter fram Apples iPad som ett framgångsrikt exempel på egeninitierad introduktion av ny teknik.

– Ingen visste att de ville ha en iPad förrän den fanns på marknaden. Sandvik kan också introducera innovationer som kunderna inte vet att de behöver. Och vi har den trovärdighet som krävs för att lyckas med det.

Det finns andra orsaker till att aktivt introducera nya lösningar på marknaden.

– Inom säkerhet och produktivitet ser vi det som vårt ansvar att övertyga våra kunder om värdet av innovationer, och att få dem att inse att det är ett bra affärsbeslut. Ett exempel är introduktionen av vår batteridrivna, elektriska gruvutrustning i Las Vegas 2016, en innovation som vid den tidpunkten möttes med viss misstro.

Men Sandvik gav sig inte.

– Vi introducerade något på marknaden som tydligt markerade Sandviks ledande roll inom ny teknik. Ett år senare har efterfrågan fått fart och marknaden är äntligen redo för något som vi har forskat på i flera år, säger Miika Kaski.

Innovation måste tillföra värde för användaren

Han påpekar att en gemensam faktor för världens mest innovativa företag är till vilken grad de kan övertyga sina kunder om värdet av innovation.

– De som lyckas bäst är inte nödvändigtvis de som spenderar mest på forskning och utveckling, utan de som är bäst på att förena innovation med affärsstrategier.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.