Delårsrapport första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018 

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 419 miljoner kronor
 • Intäkter 23 685 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 271 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,0 %
 • Resultat före skatt 4 018 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,35 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 730 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 57 miljoner kronor
 • Intäkter 296 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -23 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 476 miljoner kronor
 • Intäkter 23 981 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 248 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,7 %
 • Vinst per aktie 2,34 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 638 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 april 2018 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 april 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 cirka kl. 13.30.

Se hela rapporten (PDF-dokument, 450 kB)