Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018 

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 25 419 miljoner kronor
 • Intäkter 23 685 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 271 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 18,0 %
 • Resultat före skatt 4 018 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 2,35 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 730 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 57 miljoner kronor
 • Intäkter 296 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -23 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 476 miljoner kronor
 • Intäkter 23 981 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 4 248 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 17,7 %
 • Vinst per aktie 2,34 kronor
 • Operativt kassaflöde 1 638 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 april 2018 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 april 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 cirka kl. 13.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 450 kB)