Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB Årsredovisning 2017

Sandvik AB:s årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats home.sandvik

Årsredovisningen har även tryckts i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Årsredovisningen kan beställas på home.sandvik.

Stockholm den 16 mars 2018
Sandvik AB

Denna information är sådan som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 13:00.

För ytterligare information kontakta Martin Blomgren, Presschef, Sandvik AB, tel 070-577 0549, email: martin.blomgren@sandvik.com, eller Ann-Sofie Nordh, chef för investerar-relationer, Sandvik AB, tel 08-456 1494, email: ann-sofie.nordh@sandvik.com