Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB – Valberedningens förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2018

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår också, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Sandvik AB. Stämman kommer att hållas den 27 april 2018 på Göransson Arena i Sandviken.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande.

Stockholm den 2 februari 2018

Sandvik AB

Sandvik AB – Valberedningens förslag till styrelse och revisor inför årsstämman 2018 (PDF)