Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Digitaliseringens drivkrafter

Glöm olja, gas och sällsynta mineraler. Digitaliseringen gör data till världens mest värdefulla resurs. Teknologiska landvinningar inom robotteknik och artificiell intelligens omvandlar näringsliv och samhällen över hela världen.

Den industriella omvälvning som följer på digitaliseringen kallas ofta Industry 4.0 och drivs av den kraftiga ökningen av mängden tillgänglig data i kombination med kraftfullare processorer, större lagringskapacitet och ständig uppkoppling. Resultatet blir enligt konsultföretaget McKinsey skärpt analysförmåga, bättre omvärldsbevakning, nya sätt för människor att interagera med maskiner samt nya möjligheter att överföra digitala instruktioner till fysiska produkter med hjälp av robotisering och 3D-utskrifter.

För företagen innebär utvecklingen nya möjligheter att minska kostnaderna, öka produktiviteten och hantera svängningar i efterfrågan. Den snabba takten i digitaliseringen håller till exempel på att förvandla den tidigare komponentdrivna fordonsbranschen till en bransch med mer fokus på programvara och tjänster. Fordonen blir allt mer uppkopplade och självkörande bilar är snart vardagsmat. I fabriker och distributionskedjor har digital innovation redan haft stor påverkan.

Big data kan göra en distributionskedja mer effektiv genom att förutsäga när en viss komponent behöver finnas tillgänglig på ett lager eller i en produktionsanläggning. Men också bidra till smartare beslut om framtida produktion genom att ta in olika ekonomiska variabler som påverkar efterfrågan.

Artificiell intelligens kan förutsäga efterfrågan

Med hjälp av intelligenta plattformar kan företagen använda data från ett visst område till att förbättra ett annat. Ett exempel är IBM:s molnbaserade plattform Watson, som med artificiell intelligens hjälper kraftföretag att förutsäga efterfrågan på energi med hjälp av realtidsdata kring väder och historiska data över energiframställning.

90 percent of the world’s data has been generated in the past two years.– IBM:s rapport Business Insights pekar på att 90 procent av världens data har genererats under de senaste två åren. Majoriteten av all data används inte för att fatta beslut i dag, så man kan bara föreställa sig vad som går att uppnå när den latenta informationen kommer till praktisk användning, menar Manish Chawla, chef för Global Industrial Products på IBM.

Maskinoperatörer är fortfarande nödvändiga, men definitionen av yrkesrollen kommer att förändras.

Även om det finns mycket att vinna på digitaliseringen är många människor oroade för att ersättas av en maskin på arbetsplatsen. Forskning från Världsbanken pekar emellertid på att personlig interaktion är svår att automatisera. Sammantaget fann forskarna att det i genomsnitt endast är nio procent av alla jobb i OECD-länderna som kan automatiseras.

Däremot kommer arbetsinnehållet att förändras, inte minst inom gruvindustrin.

– Jag tror inte att vi kommer att se en så stor minskning av arbetstillfällen, åtminstone inte på kort till medellång sikt, däremot kommer arbetsuppgifterna att förändras, säger Neil Moloney, Senior Consultant på Goldcorp, och tillägger:

– Vi ser redan nu hur chefer får nya arbetsuppgifter när till exempel automatiserad rapportering gör att de får mer tid att fokusera på annat. Maskinoperatörer är fortfarande nödvändiga, men definitionen av yrkesrollen kommer att förändras. Och det är helt avgörande att vi hanterar förändringarna på rätt sätt för att det hela ska fungera. Vi har till exempel medarbetare som inte äger någon mobiltelefon, och att plötsligt fylla deras förarhytt med automatiserade verktyg är då fel väg att gå.

Tvingar företagen att ändra sina rutiner

Digitaliseringen gör att lagstiftare och tillsynsmyndigheter har fullt upp med att hålla jämna steg. År 2018 introduceras EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR), som blir den största förändringen i fråga om regler för datasekretess på 20 år.

Reglerna kommer att likna de som Google och Facebook använder sig av för att hantera data, och tvingar företagen att ändra sina rutiner för insamling och hantering av personuppgifter. Positionsspårning, liksom övervakning av automatiserad utrustning och enskilda arbetstagare, kan visserligen öka produktiviteten och förbättra säkerheten, men också hamna i konflikt med de nya reglerna.

– Man måste ha ett specifikt, tydligt och legitimt syfte för att samla in och behandla information som berör en viss individ, förklarar Manny Maloney, General Counsel för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology.

Vissa arbetstagarorganisationer har också pekat på att det finns en oro för en utökad övervakning av medarbetarna.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.