Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2017

Fjärde kvartalet 2017 

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 106 miljoner kronor
 • Intäkter 23 936 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 7 976 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 33,3 %
 • Justerat rörelseresultat 4 066 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,0 %
 • Resultat före skatt 7 702 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 5,12 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 267 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 98 miljoner kronor
 • Intäkter 556 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -94 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 204 miljoner kronor
 • Intäkter 24 492 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 7 882 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 32,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 972 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 16,2 %
 • Vinst per aktie 5,04 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 236 miljoner kronor

Utdelning

 • Föreslagen utdelning för 2017 är 3,5 kronor per aktie

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 5 februari 2018 kl.10:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 5 februari 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 cirka kl. 08.00.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 417 kB)