Sandvik Materials Technology slutför avyttringen av svetstrådaffären

Den 30 oktober 2017 meddelade Sandvik Materials Technology att avtal slutits om att sälja svetstrådaffären till ESAB. I linje med tidigare kommunikation har avyttringen nu slutförts.

Sandviks svetstrådsverksamhet genererade en årlig intäkt på cirka 500 miljoner kronor under en tolvmånadersperiod, fram till 30 september 2017. Affären inkluderar produktionsenheterna i Sandviken, Sverige och Scranton, USA, liksom den globala säljorganisationen och produktutvecklingsorganisationen; sammanlagt cirka 100 anställda.

Avyttringen kommer att ha en positiv kassaflödeseffekt på ungefär 260 miljoner kronor när affären slutförs.

Stockholm, 31 januari 2018

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel: 08 456 1494 eller Carina Aspenberg, press- och PR-chef, Sandvik AB, tel: 070 616 0119.

Sandvik Materials Technology slutför avyttringen av svetstrådaffären (PDF)