Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Bilbranschen laddar för teknikskifte

Bilindustrin står inför en ny fas, där elfordon förutspås få en stor marknadsandel. ”Det kommer definitivt att hända, men inte över en natt,” säger Sandviks Eduardo Debone som hävdar att ökningen av elbilar, men framför allt bilar med hybridteknik, innebär stora möjligheter för leverantörer till bilindustrin.

Nissan Motor helps electrifying the European automotive sector with its next-generation battery-powered Leaf sedan.

I början av 2017 förutspådde det globala finansföretaget Morgan Stanley att det kommer att finnas en miljard elbilar på vägarna år 2050, och att marknadsandelen kommer att växa stadigt från omkring år 2020. I rapporten antas att elbilar kommer att utgöra 16 procent av bilförsäljningen år 2030, och vara marknadsledande med upp till 69 procent 2050.

Tillväxten kommer främst att drivas av nationell lagstiftning, då allt fler länder uppmuntrar användning av elfordon och andra framtida tekniska lösningar. Initiativen har blivit allt fler sedan Parisavtalet 2015, som syftar till att "begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå".

Endast nollutsläpp tillåts

Till exempel antog det tyska förbundsrådet (Bundesrat) under 2016 ett förslag om att förbjuda nya bensin- och dieseldrivna fordon på EU:s vägar från och med 2030. Endast fordon med nollutsläpp ska då tillåtas på marknaden. Förslaget visar tydligt vad man har för avsikt, även om det inte är bindande och måste godkännas av det Europeiska rådet.

I juli 2017 tillkännagav Emmanuel Macrons nya franska regering sina planer att förbjuda alla bensin- och dieseldrivna fordon från och med 2040. Meddelandet kom dagen efter det att Volvo gått ut med att man bara kommer att tillverka el- eller hybridbilar från och med 2019.

Under tiden har regeringar i länder som Kina, Indien, Japan, Nederländerna och Norge meddelat liknande planer.

Varje vecka träffar jag människor som frågar om elbilar utgör ett hot

För leverantörer till den konventionella bilindustrin, som exempelvis Sandvik, skulle övergången minska efterfrågan på produkter och tjänster kopplade till förbränningsmotorer. Men Eduardo Debone, Automotive Business Segment Manager på produktområde Sandvik Coromant, menar att omställningen tvärtom kan vara något positivt.

Eduardo Debone, Automotive Business Segment Manager på Sandvik Coromant

– Varje vecka träffar jag människor som frågar om elbilar utgör ett hot mot vårt företag, och jag svarar att på kort till medellång sikt innebär de istället nya möjligheter för Sandvik, säger han.

Skapar betydande möjligheter

Sandvik har genomfört en omfattande analys av effekterna av elektrifiering, och resultaten bekräftar att den kommer att skapa betydande möjligheter under de närmaste åren.

– För tillfället finns det enklare lösningar, som hybridfordon med stor potential att minska koldioxidutsläpp, som inte kräver ett totalt paradigmskifte för teknik och infrastruktur, säger Eduardo Debone.

Även om elfordon utan tvekan ökar i antal finns det ett flertal hinder som måste övervinnas innan de traditionella bilarna kan fasas ut. Priset är fortfarande ett problem för många konsumenter, de tar tid att ladda – cirka 30 minuter – och räckvidden varierar. Dessutom saknar dagens elnät kapacitet för en massintroduktion av elbilar.

En helt annan utmaning

– Norge är en av världens mest utvecklade marknader för elektriska fordon, och det är logiskt eftersom de har en stabil kraftförsörjning och endast 5 miljoner invånare, säger Eduardo Debone. I städer som São Paulo och New Delhi, båda med cirka 20 miljoner invånare, klarar elnäten knappast dagsbehovet. Där är det en helt annan utmaning.

Under de kommande fem till tio åren tror Eduardo Debone att den växande trenden med hybridbilar gör det möjligt för billeverantörer att fortsätta leverera de delar, tekniker och komponenter som de för närvarande gör, men också nya produkter.

– Hybrider kräver samma komponenter som fordon med förbränningsmotorer, plus nya delar som behövs för hybridtekniken, säger han.

För närvarande har vi inget självklart alternativ till fossila bränslen

För Sandviks del innebär en elektrifierad framtid en ljus framtid.

– När elbilar blir verklighet i större skala kommer vi att ha ett etablerat utbud inom många områden, till exempel digital tillverkning, 3D-tillverkning och annat, säger Eduardo Debone. I slutändan tror jag att den långsiktiga lösningen kan komma att innehålla bränslecellsteknik som ett komplement till batterier och förbränningsmotorer. Innan dess måste tekniken mogna. För närvarande har vi inget självklart alternativ till fossila bränslen.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.