Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks kreditbetyg uppgraderat till BBB+ av Standard & Poor’s Global Ratings

Den 4 december 2017 uppgraderade Standard & Poor’s Global Ratings Sandviks kreditbetyg från BBB till BBB+, stabila utsikter.

Den huvudsakliga anledningen till det förbättrade kreditbetyget är att Sandviks prestation har stärkts till följd av en återhämtning på marknaden, kostnadsbesparingar och en minskad skuldsättning som resultat av avyttringar.

– Det förbättrade kreditbetyget är en bekräftelse på de positiva effekterna av vår strategi och visar ett stärkt förtroende för en fortsatt stark utveckling i vår verksamhet, säger Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör, Sandvik.

Läs mer om kreditvärdering i investerarsektionen på vår globala webbplats

Sweden-based Engineering Group Sandvik upgraded to BBB+(PDF-dokument, 272 kB)