Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Process Systems

Den 2 juni 2017 meddelade Sandvik att avtal slutits om att sälja Sandvik Process Systems till FAM AB. I linje med tidigare kommunikation har Sandvik nu slutfört avyttringen av Sandvik Process Systems.

Avyttringen resulterar i en kapitalvinst före skatt på omkring 4 miljarder kronor vilken kommer ha en positiv påverkan på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2017.

Sandvik Process Systems har redovisats under Other Operations och den avyttrade verksamheten kommer från och med idag att utgå ur Sandviks finansiella rapportering.

Efter försäljningen av Sandvik Process Systems kommer Other Operations att bestå av centrala kostnader för Other Operations och produktområdet Hyperion.

Other Operations, pro-forma efter försäljningen av Sandvik Process Systems

Miljoner kronor KV4 2016 KV1 2017 KV2 2017 KV3 2017
Intäkter 757 802 840 802
Rörelseresultat 63 74 32 60

Stockholm, 1 december 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, tel: 08 456 1494 eller Carina Aspenberg, press- och PR-chef, Sandvik AB, tel: 070 616 0119.

Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Process Systems(PDF-dokument, 65 kB)