Sandvik och innovationsakademi utvecklar framtida tekniker

Tuomo Kivelä
Tuomo Kivelä har utvecklat algoritmer och simuleringsmodeller som kan förbättra utvecklingen av borriggar väsentligt.

Sandviks partnerskap med Doctoral School of Industry Innovations (DSII) i Finland bygger unika broar mellan den akademiska världen och näringslivet. Civilingenjören Tuomo Kivelä var den första ”Sandvik-doktoranden” som presenterade sin doktorsavhandling den 1 december.

Företag har behov av tekniska doktorer som förmår att applicera forskningsresultat i ett affärssammanhang, som kan kommunicera och som har ett brett kontaktnät när de startar en intensiv expertkarriär.

Doctoral School of Industry Innovations (DSII) vid Tammerfors tekniska universitet tillämpar de senaste innovationsmetoderna och uppmuntrar aktivt samarbete mellan universitet och industri. För närvarande arbetar tre DSII-doktorander med forskningsutmaningar från Sandvik och en process är igång för att rekrytera ytterligare fyra doktorander.

DSII kombinerar forskning med affärstänkande och är ett exempel på samarbete mellan universitet och näringsliv när det är som bäst.

Tuomo Kivelä skrev sin doktorsavhandling på ämnet “Increasing the Automation Level of Serial Robotic Manipulators with Optimal Kinematic Design and Collision-free Path Control”, där han utvecklade algoritmer och simuleringsmodeller som kan förbättra utvecklingen av borriggar väsentligt.

Avhandlingen stöder Sandviks digitala strategi och resultaten kommer att användas i framtida forskning och utvecklingsarbete. Gruvindustrin upplever en digital revolution och helautomatiserade gruvor är inte långt borta. Tuomo Kivelä kommer efter sin promovering den 1 december att anställas vid Sandviks forsknings- och teknikavdelning i Tammerfors.

I dagens komplexa och föränderliga värld är kärnkompetenser nödvändiga för framgång.

– DSII kombinerar forskning med affärstänkande och är ett exempel på samarbete mellan universitet och näringsliv när det är som bäst. När företag och universitet arbetar tillsammans för att flytta fram gränserna för forskningen så utgör de en kraftfull motor för innovation och ekonomisk tilväxt, säger Jani Vilenius, PhD, Director of Research and Technology inom Sandvik.