Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hela världen i ett företag

Att jobba på Sandvik innebär att ha världen runt knuten och stora möjligheter att utvecklas internt. Samtidigt får man jobba i teknikens framkant med otroligt duktiga medarbetare.

Matilda Gynnerstedt är chef för avdelningen Product Management på Sandvik Coromant.
Matilda Gynnerstedt är chef för avdelningen Product Management på Sandvik Coromant.

Så upplever Matilda Gynnerstedt sitt arbete som chef för avdelningen för Product Management på Sandvik Coromant.

Hon är i grunden civilingenjör i teknisk fysik men vägarna har burit henne till den avancerade materialtekniken på Sandvik där hon nu har varit i tio år.

– Efter ett par olika jobb efter examen beslutade vi oss för att flytta tillbaka till Sandviken, där jag är uppväxt. Och då blev det naturligt att börja på Sandvik, vilket jag aldrig ångrat. Jag tycker jag har världens roligaste jobb, konstaterar hon med ett leende.

Vi måste hela tiden ligga i framkant av industriutvecklingen

Det som framför allt tilltalar henne är den internationella miljön.

– Sandvik finns i över 150 olika länder och vi jobbar mycket nära våra olika dotterbolag för att få koll på hur kunderna arbetar och deras behov av ny teknik. Det är både intressanta och viktiga diskussioner då vi hela tiden måste ligga i framkant av industriutvecklingen om vi ska behålla vår ledande position på marknaden.

En annan intressant del av jobbet är att de produkter företaget tillverkar används i en så skiftande typ av verksamheter, med olika krav från kunderna.

– Ett skärverktyg för tillverkning av mikrodelar till en mobiltelefon eller av stora komponenter till ett flygplan ställer i vissa fall andra krav på vårt samarbete med kunden och förståelse för vad som är viktigt för dem.

Karriärvägarna är otaliga

I och med att hela Sandvik är så stort och täcker så många områden så kan man välja många olika typer av karriärer internt. Man uppmuntras även till att byta område inom företaget då företaget på det sättet breddar kompetensen på alla avdelningarna.

Det är en otroligt spännande mix av medarbetare

– Och med internt menas då över hela världen. Är man intresserad av att flytta utomlands så finns alltid öppningar på något av alla dotterbolagen. Sedan kan man komma tillbaka igen och tillföra den svenska organisationen många nya erfarenheter. Det är en otroligt spännande mix av medarbetare vi har här.

Man kan också välja om man vill utvecklas inom chefsspåret eller som expert. Matilda Gynnerstedt har valt att satsa på en chefskarriär eftersom hon vill jobba med personalutveckling och trivs med befogenheterna och ansvaret som ligger i chefsrollen.

– En av alla fördelar med att jobba i ett så pass stort företag är att det finns många supportfunktioner som stöttar mig i min ledarskapsutveckling.

Text: Ylva Sjönell