Film: Medarbetare berättar – F&U är basen för Sandviks affärsstrategi

Sandvik har omkring 8 000 aktiva patent och 2 700 forskningsingenjörer som arbetar i forskningscenter runt om i världen.

Ett av de mest prominenta forskningscentren ligger i Sandviken, Sverige, Katarina Persson är en av nyckelmedarbetarna och ansvarig för innovation och produktutveckling. Som forskningschef är hennes jobb att hitta lösningar på kunders utmaningar.

Alla filmer med våra medarbetares berättelser

På engelska