Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik stöttar projektet Wind Power for Tanzania

Sedan i juni i år, samarbetar Sandvik med Ingenjörer utan gränser och är organisationens huvudpartner.

Windpower station

Målsättningen är att främja en hållbar utveckling, genom att bidra med teknisk kompetens och internationell erfarenhet till organisationens volontärverksamhet i Sverige och i utvecklingsländer. Läs mer samarbete med Ingenjörer utan gränser

Vi har nu bestämt det första projekt, som Sandvik specifikt ska engagera sig i; ”Wind Power for Tanzania” som syftar till att komplettera elförsörjningen till bland annat skolor och sjukhus genom att bygga och underhålla småskaliga vindkraftverk och installera solpaneler i lokalsamhällen i Tanzania.

Om projektet Wind Power for Tanzania

Huvudsyftet med projektet är att underhålla och bygga småskaliga vindkraftverk på landsbygden där det kan ha en direkt positiv påverkan på lokalsamhället genom att tillföra kompletterande elförsörjning till t.ex. skolor och sjukhus. För högre energieffektivitet, kommer även solpaneler att installeras för att stötta vindkraftsystemet. Det största värdet av projektet är kunskapsöverföring mellan deltagande studenter och invånare i lokalsamhället och erfarna ingenjörer i Tanzania. Det lokala samhället kommer delta aktivt i implementeringsfasen i Tanzania och kommer få den nödvändiga kunskap de behöver för att underhålla och laga delar i energisystemet, om det skulle vara nödvändigt i framtiden.

Läs mer om projektet Wind Power for Tanzania