Nytt partnerskap skapar samhällsnytta

Sara Svensson and Rasmus Lundvik from Engineers Without Borders at the The Institute of Technology at Linköping University, Sweden, are upgrading the power system at a girls’ school in Chonyonyo, Tanzania.
Sara Svensson and Rasmus Lundvik from Engineers Without Borders at the The Institute of Technology at Linköping University, Sweden, are upgrading the power system at a girls’ school in Chonyonyo, Tanzania.

Sandvik har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ingenjörer utan
gränser Sverige. Tanken är att bidra med såväl teknisk kompetens som
projektledning och internationell erfarenhet, för att stärka organisationens
volontärverksamhet i utvecklingsländer.

Stabil infrastruktur är avgörande för ett väl fungerande samhälle. Därför fokuserar Ingenjörer utan gränser många av sina utvecklingsprojekt på att skapa hållbara lösningar för energioch vattenförsörjning.

– Vi är framför allt verksamma i Afrika. Nu pågår ett 20-tal projekt där vi exempelvis bygger toalettsystem i Tanzania, installerar solcellsel för belysning i kenyanska skolor och skapar energi från kogödsel i Ghana, säger Jan Byfors, före detta teknisk direktör vid byggkoncernen NCC och på ideell basis engagerad som tillförordnad ordförande i Ingenjörer utan gränser Sverige.

Företagspartners tillför erfarenhet och kompetens

Med ett långt yrkesliv bakom sig hoppas han kunna bidra med nyttiga erfarenheter till en organisation som i mångt och mycket drivs av arbetsgrupper vid landets tekniska högskolor och universitet. Av de drygt 1 100 medlemmarna är 70 procent studenter, och en utmaning har varit att engagera erfarna individer.

Jessica Alm från Sandvik och Jan Byfors från Ingenjörer utan gränser Sverige skriver avtal om samarbete.– Därför är företagssamarbetena så viktiga för oss. Vi behöver partners med erfarenhet och kompetens från olika branscher. Det nya avtalet med Sandvik innebär såväl finansiellt som resursmässigt stöd, vilket gör att vi kan både bredda och stärka vår volontärverksamhet med ett större åtagande på plats, säger Jan Byfors och framhåller särskilt att Sandviks omfattande internationella nätverk kan komma till stor nytta i samarbetet.

Samarbetet gynnar båda parter

Han får medhåll av Sandviks kommunikationsdirektör Jessica Alm:

– Vi är till exempel verksamma i Sydafrika och har god kännedom om flera regioner där det kan behövas lokala samarbetspartners. Som globalt företag vill vi bidra med teknisk kompetens och skapa samhällsnytta, samtidigt som vi ger våra egna medarbetare möjlighet att engagera sig i humanitära projekt och känna stolthet över bolaget. Det är jätteviktigt och gör oss i förlängningen till en än mer attraktiv arbetsgivare, inte minst bland unga, säger Jessica Alm.

Hon poängterar att ytterligare en positiv sida av partnerskapet med Ingenjörer utan gränser är organisationens starka koppling till de tekniska universiteten i Sverige.

Vi ser stora möjligheter för våra studenter att via de gemensamma volontärprojekten få en tydlig kontakt med företagsvärlden.

Jonathan Balsvik är gruppledare för Ingenjörer utan gränsers studentverksamhet vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och kommer att fungera som projektledare för organisationens samarbete med Sandvik.

– Vi ser stora möjligheter för våra studenter att via de gemensamma volontärprojekten få en tydlig kontakt med företagsvärlden. Och eftersom Sandvik har kontor över hela världen kan vi också dra nytta av deras professionella kontakter i länder där vi hjälper till att bygga infrastruktur av olika slag. Vi behöver ofta hitta lösningar för att få ner utrustning på plats till exempel, säger Jonathan Balsvik.

Lokala projekt ska väcka teknikintresse

Förutom de internationella projekten arbetar Ingenjörer utan gränser även lokalt i det egna närområdet. Jonathan Balsvik har till exempel engagerat sig i volontärarbete i socialt utsatta förorter, där organisationen ordnar läxhjälp och workshops i programmering för barn och ungdomar.

– Det är ett sätt att väcka intresse för naturvetenskap och teknik. På sikt kan det få fler att söka sig till den här typen av utbildningar, även bland grupper där föräldrarna inte har akademisk bakgrund, säger Jonathan Balsvik.