Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Stororder på navelsträngsrör till Sandvik

Sandvik har skrivit avtal för leveranser av sömlösa rostfria rör för tillverkning av 250 kilometer navelsträngsrör, umbilicals. Rören ska länka samman en undervattensinstallation med en befintlig offshoreplattform. Kontraktsvärdet är beräknat till ungefär 700 MSEK och leveranser kommer att ske från slutet av 2017 och under första halvan av 2018.

- Vi är mycket stolta över att vara utvalda som rörleverantör för detta prestigefyllda kontrakt, vilket befäster vår position som den ledande tillverkaren av sömlösa rostfria rör för umbilicals, säger Michael Andersson, chef för produktområde Tube inom Sandvik Materials Technology.

Navelsträngsrör – umbilicals – är ett system som används för att transportera energi, data och vätskor såväl mellan installationerna på havsbotten, som upp till anläggningarna på havsytan.

I den nu aktuella affären har parterna enats om att vid det här stadiet inte avslöja namnet på projektet eller kunden.

Ordern bokas under fjärde kvartalet 2017.

Stockholm den 24 oktober 2017

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta:
Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, Sandvik AB, telefon +46 8 456 1494
Pär Altan, chef för extern kommunikation, Sandvik AB, telefon +46 70 616 2024

Stororder på navelsträngsrör till Sandvik(PDF-dokument, 125 kB)