Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 21 888 miljoner kronor
 • Intäkter 21 648 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 344 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,4 %
 • Resultat före skatt 3 151 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,88 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 789 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 285 miljoner kronor
 • Intäkter 964 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 33 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 22 173 miljoner kronor
 • Intäkter 22 612 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 377 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 14,9 %
 • Vinst per aktie 1,91 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 569 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober 2017 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 oktober 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Se hela rapporten(PDF-dokument, 491 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 cirka kl. 13.30.