Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet 2017

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 21 888 miljoner kronor
 • Intäkter 21 648 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 344 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,4 %
 • Resultat före skatt 3 151 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,88 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 789 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 285 miljoner kronor
 • Intäkter 964 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 33 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 22 173 miljoner kronor
 • Intäkter 22 612 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 377 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 14,9 %
 • Vinst per aktie 1,91 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 569 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober 2017 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 oktober 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Se hela rapporten (PDF-dokument, 491 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 cirka kl. 13.30.