Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Kunderna förväntar sig hållbara lösningar

En hållbar affärsverksamhet bidrar till att skapa långsiktigt värde, menar Christina Båge Friborg, chef för Hållbara affärer på Sandvik.

Three persons in factory.

På vilket sätt påverkar hållbarhetsfrågorna verksamheten i Sandvik?

– För det första är det något våra kunder, och våra kunders kunder, kräver. Det är inte ett alternativ för oss att inte arbeta hållbart utan något som våra kunder förväntar sig, både i våra produkter och i vår verksamhet.

Christina Båge Friborg

Hur hjälper detta Sandvik?

– En hållbar affärsverksamhet bidrar till att skapa långsiktigt värde för kunder, investerare och medarbetare. Vår största inverkan ur hållbarhetssynpunkt ligger hos kunden, eller de som använder våra produkter, så det är alltså främst genom våra produkter och tjänster som vi kan göra skillnad.

– Om vi till exempel kan utveckla mer energi- eller bränsleeffektiva produkter än våra konkurrenter så innebär det en konkurrensfördel för oss. Vi satsar mycket resurser på FoU för att utveckla produkter som gör det möjligt för våra kunder att växa lönsamt samtidigt som deras miljöpåverkan begränsas.

– Detta kan till exempel handla om att utveckla mer energieffektiva lösningar, säkrare produkter eller genom återköp av begagnade hårdmetallskär, som sedan återvinns.

Med tanke på hållbarhet, vad är den största utmaningen idag för Sandvik?

– Samhället och marknaden genomgår stora förändringar till följd av digitalisering och globalisering. Att fler processer blir automatiserade är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel eftersom det minskar energianvändningen.

– De stora utmaningarna just nu är klimatförändringarna och tillgången till rent vatten. Samtidigt skapar det affärsmöjligheter för oss eftersom vi levererar utrustning till exempelvis avsaltningsanläggningar.

– Vi lanserade även nyligen en batteridriven gruvutrustning som minskar koldioxidutsläppen och dieselpartiklarna i luften till nästan noll vid användning.