Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik satsar på öppen innovation för att hitta nya idéer för framgång

Rockathon, ett event för öppen innovation, arrangerades av Sandvik tillsammans med EIT RawMaterials-konsortiet, vilket är initierat av EIT (European Institute of Innovation and Technology) och finansierat av Europakommissionen, den 5 september i Tammerfors, Finland. Under Rockathon samarbetade teknik- och mjukvaruutvecklingsföretag samt experter på området intensivt med ett projekt för analys integrerat i gruvmaskiner.

Five persons recieving the winner diploma.
Och vinnaren är Spectral Industries. Sandvik Rockathon-utmaning ägde rum i Tammerfors, Finland den 5 september.

Utmaningen var att skapa och utforma ett fungerande och kompatibelt system för analys integrerat i gruvmaskiner. Det vinnande laget tilldelades ett samarbetsavtal med Sandvik.

Rockathons deltagare fick i uppgift att genom brainstorming, idéövningar och genom att samarbeta i designutveckling bidra till ett realtids- och integrerat analyssystem för mobila gruvmaskiner. Analyssystemet skulle ”se” in i berget med hjälp av gruvutrustning med en ny typ av intelligent verktyg för analys av bergmassa. Det skulle också kunna mäta malmkvalitet för att definiera gränser då man ska undvika gruvdrift och bearbetning av avfallsmaterial.

Samarbeten, crowdsourcing och öppen innovation

Samarbeten med kunder och andra intressenter handlar inte bara om teknik. Det handlar också om rätt attityd och förmåga, vilket gör det möjligt för experter att bidra och samverka till forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi försöker alltid ta reda på hur våra kunder ska kunna bli mer produktiva och effektiva utan att äventyra säkerheten

– Rockathon ökar vår innovationskapacitet. Vi drar nytta av kreativa och intellektuella kunskaper hos personer och företag utanför vår organisation. Detta ökar vår innovationshastighet. Vi kan gå från behovsidentifiering till att snabbt granska innovativa idéer och koncept. De lag och företag som bidrar till utmaningen är förhandsgranskade för att säkerställa att de har rätt kunskaper för utmaningen, så vi kan förvänta oss goda resultat, förklarar Jani Vilenius, forskar- och utvecklingschef i Sandvik och fortsätter:

– Detta skulle potentiellt kunna påskynda hastigheten i hur vi kan gå till marknaden med nya produkter och tjänster. Genom den feedback vi får i medskapandeprocessen kan vi rensa ut felaktiga idéer snabbt så att bara de mest lovande idéerna går vidare till nästa steg. Denna filtrering går snabbare än vad den normalt tar vid ny produktutveckling. EIT RawMaterials bidrag till att arrangera denna händelse och använda sina nätverk för att skanna partners har varit mycket värdefullt för oss.

– Vi försöker alltid ta reda på hur våra kunder ska kunna bli mer produktiva och effektiva utan att äventyra säkerheten. Rockathon-utmaningen är en bra fortsättning för vårt forskningsarbete. I slutet av Rockathon utarbetade vi konkreta nästa steg med vinnaren som vi kommer följa upp i diskussioner, avtal och vidareutveckling av prototyper. Deltagarna får omfattande feedback i form av rapporter och rekommendationer, säger Sirpa Launis, forskningschef.

Vinnarna av Sandviks Rockathon-utmaning föräras Spectral Industries för sin tvärvetenskapliga idé om analyssystem.

– De gav sig verkligen hän i medskapandeprocessen och kunde presentera en fungerande lösning för vår specifika utmaning. Vi kommer fortsätta att arbeta tillsammans för att utveckla en prototyp och hitta lösningar för att driva kontinuerlig förbättring inom analysområdet, säger Sirpa Launis.