Sandvik högt rankat i Dow Jones Sustainability Index 2017

Sandvik AB är åter med i det prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. De 10 procent mest hållbara företagen i respektive industri inkluderas.

– Hållbarhet är avgörande för vår förmåga att skapa ökad kundnytta och bidrar till att vi kan göra våra kunders processer säkrare, effektivare och mer produktiva. Det är en naturlig del i vår affärsstrategi, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef vid Sandvik.

– Vi fortsätter att få höga poäng i Dow Jones Sustainability Index med en procentuell ranking om 97, vilket betyder att vi presterar bättre än 97 procent av de andra bedömda företagen i vår industri, säger Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik.

Sandvik fick högst poäng av samtliga bedömda företag i vår industrigrupp (Capital Goods) i dimensionerna Customer Relationship Management, Environmental Reporting, Corporate Citizenship, Philanthropy och Human Capital Development och Labor Practice Indicators.

Om Dow Jones Sustainability Index

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det gör en bedömning av världens 4 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex. Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på webbplatsen spglobal.com