Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Hundratals projekt för att spara energi

Ökad energieffektivitet och produktivitet sparar inte bara pengar, det minskar även miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Inom Sandvik genomförs hundratals projekt som tillsammans ger en positiv effekt på energiförbrukningen i den egna verksamheten.

Strip production plant.
Improving energy efficiency and productivity are key focus areas within Sandvik.

Energieffektivitet och klimatarbete är viktiga fokusområden för Sandvik. För att uppnå resultat krävs engagemang hos medarbetarna och den effektivaste metoden är att utgå från vad som efterfrågas i organisationen.

– Genom att föra ner en målsättning till vad man kan göra i realiteten och översätta det i konkreta handlingar så skapas engagemang, säger Mats Alvem, miljöchef för affärsområdet Sandvik Machining Solutions. Hittills har hans affärsområde rapporterat in 320 projekt som 2016 minskade energiförbrukningen med cirka 14 000 MWh sedan 2014.

Åtgärderna har även minskat koldioxidutsläppen

Det motsvarar en årlig kostnadsbesparing om cirka 900 000 EUR eller 2,5 procent av affärsområdets energiförbrukning 2016. Även övriga delar av koncernen arbetar med energieffektivitet i projekt över hela världen.

Eftersom affärsområdet Sandvik Materials Technologys anläggningar i Sandviken, inklusive stålverket, är koncernens största energiförbrukare så har många åtgärder koncentrerats dit. Sedan 2015 har över 50 effektiviseringsåtgärder genomförts, vilket minskat energiförbrukningen med cirka 20 500 MWh. Det motsvarar en årlig kostnadsbesparing om cirka 1 286 000 EUR.

– Åtgärderna har även minskat koldioxidutsläppen, säger Anna Douglas, Global miljökoordinator på Sandvik Materials Technology. Vid Sandviks anläggningar i Gimo och Hallstahammar används överskottsvärmen som uppstår vid produktionen till att värma upp de egna byggnaderna och i Hallstahammar säljs en del av överskottet till det kommunala fjärrvärmenätet.

En liknande lösning är under installation vid industriområdet i Sandviken där byggnaderna på industriområdet kommer att värmas upp av överskottsvärme.