Film: Spännande platser - Fabriken där robotarna tar nattskiftet

Kom och lär dig mer om vår värld. Utforska spännande hemliga platser inom Sandvik

I Sandviks Gimo-fabrik tar robotarna ansvar för hela produktionskedjan från råmaterial till färdig produkt. Det är vår största fabrik för verktyg för metallbearbetnings i världen.