Objektet: Uppkopplat verktyg minskar vibrationer

Vibration är en vanlig orsak till avbrott inom tillverkning. De långa, slanka verktyg som används till invändig svarvning förstärker problematiken. Det uppkopplade verktyget Silent Tools™ + har utvecklats för att minska vibrationer med dämpningsteknologi, samtidigt som det ger information inifrån komponenten.

Inbyggda sensorer ger i realtid tillgång till information från bearbetningen gällande bland annat vibrationsnivåer, belastning på verktyget och om verktyget är i ingrepp eller inte. Tack vare kombinationen av dämpningsteknologi och digital uppkoppling har lösningen potential att övervinna vibrationsproblem och hålla produktionen i gång utan avbrott.

Det uppkopplade verktyget är en del av CoroPlus®, en serie uppkopplade lösningar från Sandvik Coromant som ligger i linje med industri 4.0.

Alla objekten

Ett föremål producerat av additiv tillverkning.

Ungefär 95 procent av ett skär kan återvinnas.

Effektiv för att kontrollera rörelsestörningar.

Livlinan mellan oljeriggen och undervattensutrustningen.

Oavsett yttre förhållanden underlättar Sandviks borrskär arbetet.

Sandvik hjälper till att bevara det nästan 400 år gamla örlogsfartyget för kommande generationer.