Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik går ur projektaffären inom Mining Systems

Sandvik har tecknat ett avtal om att avyttra delar av Mining Systems till FLSmidth.

Mining Systems konstruerar och installerar materialhanteringssystem. Under 2016 hade verksamheten en omsättning på 2,9 miljarder kronor.

Sandviks plan för att lämna Mining Systems är följande:

  • Projektaffären relaterad till gruvindustrin avyttras till FLSmidth.
  • Pågående ordrar och leveranser relaterade till projektaffären för materialhantering utanför gruvindustrin (primärt hamnrelaterade projekt) och ett antal pågående gruvprojekt kommer att levereras av Sandvik med FLSmidth som underleverantör. Projekten beräknas slutföras under 2017-2019.
  • Processen för avyttring av affären för produkter till transportbandsystem (Conveyor Components) inom Mining Systems pågår och fortskrider enligt plan.

Mining Systems kommer att fortsätta att rapporteras inom avvecklade verksamheter. Transaktionen kommer inte ha någon eller begränsad effekt på vinst per aktie och förväntas stängas vid slutet av 2017. Transaktionen är föremål för godkännande av berörda myndigheter.

Avsikten att avyttra Mining Systems kommunicerades första gången genom ett pressmedelande den 1 oktober 2015.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för Investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 08 456 14 94 eller Pär Altan, chef för Externkommunikation, Sandvik AB, tel. 070 616 20 24.

Stockholm, 12 juli 2017

Sandvik AB

Sandvik går ur projektaffären inom Mining Systems(PDF-dokument, 276 kB)