Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Processen att välja revisionsbyrå påbörjad

Sandvik påbörjar processen att välja och utse den revisionsbyrå som från och med 2018 skall ansvara för revisionen av Sandvik AB och legala enheter inom Sandvikkoncernen. Avsikt att lämna bud skall lämnas senast den 5 augusti 2017.

För ytterligare information kontakta Johanna Essén, Chef för Group Reporting and Consolidation, tel: 070 616 49 03..