Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 533 miljoner kronor
 • Intäkter 23 553 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 271 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,9%
 • Justerat rörelseresultat 3 721 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,8%
 • Resultat före skatt 3 045 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,75 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 493 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 407 miljoner kronor
 • Intäkter 893 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 13 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 24 940 miljoner kronor
 • Intäkter 24 446 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 284 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,4%
 • Justerat rörelseresultat 3 734 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 15,3%
 • Vinst per aktie 1,76 kronor
 • Operativt kassaflöde 2 225 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2017 kl.13:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 17 juli 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 cirka kl. 10.30.

Se hela rapporten(PDF-dokument, 373 kB)