Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Skattedom har ingen finansiell påverkan på Sandvik

Kammarrätten väljer att gå på skattemyndighetens linje i ett skatteärende relaterat till omstruktureringen av Sandviks treasury-funktion 2004. Kammarrätten bekräftar därmed Förvaltningsrättens dom från 2015, efter vilken Sandvik som en konsekvens betalade cirka 300 miljoner kronor i tillkommande skatt. Följaktligen har Kammarättens dom ingen finansiell påverkan på Sandviks resultat.

Omstruktureringen, som genomfördes 2004, gjordes i linje med då gällande skattelagsstiftning. Eftersom skattemyndigheten ändrade uppfattning under tiden samt beroende på komplexiteten i frågan, valde Sandvik att pröva ärendet rättsligt.

Sandvik kommer att gå igenom domslutet noggrant och därefter besluta om ett eventuellt överklagande.