Sandvik stöttar säker saltbrytning

One of the vast chambers in the Bernburg salt mine.
En av de gigantiska salarna i Bernburg-gruvan – 20 meter bred, 35 meter hög och 200 meter lång.

Saltbrytning har pågått sedan urminnes tider och vissa saltfyndigheter är avlagringar som avsattes för flera hundra miljoner år sedan. Så är fallet i Bernburg i Tyskland, där esco (european salt company) utvinner bergsalt från en 250 miljoner år gammal underjordisk gruva.

Saltproduktionen här började redan på medeltiden, då saltlösning förångades från öppna pannor. I dag förlitar sig esco på modern gruvutrustning för att producera cirka två miljoner ton salt varje år, och på så sätt kunna erbjuda sina kunder ett stort utbud av högkvalitativa saltprodukter. I utbudet ingår salt för kemisk användning, industri-, läkemedels- och matlagningssalt samt vägsalt.

Bernburg köpte nyligen två nya underjordslastare av typen Sandvik LH621, vars höga effekt-/viktförhållande garanterar snabbare ledtider, medan en effektiv Tier 4-dieselmotor bidrar till att minimera utsläppen under jord.

Du kanske också vill läsa