Sandvik i samarbete med Ingenjörer utan gränser

Johan Kerstell, Jessica Alm, Jan Byfors and Albin Thureson.
Johan Kerstell, Personaldirektör, Sandvik-koncernen, Jessica Alm, Kommunikationsdirektör, Sandvik-koncernen, Jan Byfors, tillförordnad styrelseordförande, Ingenjörer utan gränser, och Albin Thureson, styrelseledamot, Ingenjörer utan gränser.

Sandvik har inlett ett långsiktigt samarbete med Ingenjörer utan gränser och blir organisationens Huvudpartner. Avsikten är att tillsammans arbeta för att utveckla tekniska hållbara lösningar anpassade till lokal kompetens, värderingar och kultur.

Ingenjörer utan gränser är en ideell och politiskt obunden organisation, som bedriver och stödjer internationella projekt baserade på ingenjörskompetens. Organisationen arbetar också för att inspirera unga att bli ingenjörer.

– Det nya avtalet med Sandvik innebär såväl finansiellt som resursmässigt stöd, vilket gör att vi kan både bredda och stärka vår volontärverksamhet med ett större åtagande på plats, säger Jan Byfors, tf Ordförande för Ingenjörer utan gränser, och framhåller särskilt att Sandviks omfattande internationella nätverk kan komma till stor nytta i samarbetet.

I Sverige utgörs Ingenjörer utan gränser av medlemmar bestående av både studerande, yrkesverksamma och seniorer. Verksamheten bedrivs nationellt med ett antal lokal- och studentgrupper på orter med tekniska universitet/ högskolor. Ingenjörer utan gränser ingår i ett internationellt nätverk – Engineers Without Borders International(”EWB”) – med representation i ett 30-tal länder världen över.

– Genom samarbetet vill vi bidra till en hållbar utveckling genom till exempel internationella volontärsprojekt. Vi kommer tillsammans att identifiera gemensamma projekt, som passar Sandvik och där vi kan bidra på bästa sätt, säger Jessica Alm, Sandviks kommunikationsdirektör.

Ett annat viktigt mål med samarbetet är även att främja teknikintresset i samhället och att locka fler att välja en teknisk utbildning.

– Genom samarbetet vill vi ta tillvara på våra medarbetares engagemang. Vi har också möjlighet att genomföra föredrag och studentaktiviteter på de universitet och högskolor där Ingenjörer utan gränser finns representerade, samt att delta vid medlems- och partnerträffar av olika slag som Ingenjörer utan gränser arrangerar, fortsätter Jessica Alm.

Fakta Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser har ca 1000 medlemmar i Sverige. Organisationen driver för närvarande volontärprojekt i Kenya, Tanzania, Kamerun, Uganda, Rwanda, Ghana, Nepal. Fokusområden är energi, vatten, sanitet, skolor och sjukhus.

Ingenjörer utan gränser bedriver verksamhet på flera av Sveriges största tekniska högskolor, för nuvarande finns vi på Chalmers, Lunds Tekniska Högskola (LTH), Linköpings Universitet (LiU), Luleå Tekniska Universitet (LTU), Karlstad Universitet (KAU), Uppsala Universitet (UU) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Gå till webbplatsen för Ingenjörer utan gränser

Du kanske också vill läsa