Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Framgångsrikt samarbete utmanade normen

För att göra en radikal förändring krävs att man utmanar gränserna. Det var precis vad som hände när Sandvik och Prime Solutions slog sig samman för att hjälpa en svensk gruva att hitta ett helt nytt arbetssätt. Resultatet: förbättrad säkerhet och produktivitet under dygnets alla timmar.

Chute solution
In cooperation, Sandvik and Prime Solutions found a way to let mine personnel carry out chute maintenance in a safer environment. Photo: Prime Solutions

En gemensam utmaning för nästan alla gruvor är att de rännor som används för att transportera sten från krossen till de långa transportbanden och från ett transportband till ett annat blir söndernötta. Det extrema slitaget på utrustningen leder till återkommande underhållsstopp. I en stor gruva i norra Sverige, med en produktionstakt på cirka 8 000 ton sten per timme, kostar varje stillestånd cirka 1 miljon kronor per timme. Därför är det kritiskt att hålla gruvan i gång.

Oskar LarssonOskar Larsson, Product Manager Wear Protection & Screening Media, Sandvik Mining and Rock Technology. Foto: Prime Solutions

När Sandvik 2009 försåg gruvrännorna med sin gjutna hårdmetallkarbid HX900, minskade de oplanerade stoppen.

– Sandviks komposit HX900 håller 15 till 20 gånger längre än något annat material på marknaden. Det finns ingen motsvarighet, säger Oskar Larsson, Product Manager Wear Protection & Screening Media på Sandvik Mining and Rock Technology.

Inspiration från stålbranschen

Den gjutna hårdmetallkarbiden kunde dock inte lösa några säkerhetsproblem. Risk för fallande stenar i kombination med damm, kyla och höga bullernivåer gjorde underhållsarbetet i rännorna osäkert och föga tilltalande. År 2012 bjöds Håkan Zaar på Prime Solutions in till gruvan för att diskutera arbetsförhållandena.

Hans första idé byggde på en tidigare lösning som han hade tagit fram för ett företag i stålbranschen.

– Min idé var inte begränsad av gruvindustrins konventionella ramar, vilket kunden tyckte var lite förvånande i början, säger Zaar.

Kunden accepterade hans ursprungliga idé, och Zaar kontaktade Oskar Larsson på Sandvik för att diskutera en lösning. Zaar säger att han uppskattar att arbeta med Sandvik, och har gjort det ända sedan företaget sponsrade honom med material när han vid 16 års ålder renoverade ett ånglok.

– Vi ville få bort underhållsarbetet från själva rännan, säger Zaar. Den var inte avsedd för sådant arbete, så varken säkerhet eller arbetsmiljö var särskilt bra. Dessutom var man tvungen att stanna krossarna varje gång något underhåll skulle utföras, vilket blev dyrt.

Tid för avbrott sjönk med 300 timmar

Eftersom HX900 möjliggör längre drifttider kan underhåll planeras när krossar eller transportsystem står stilla av andra skäl. Dessutom har arbetet flyttats från gruvan till en separat verkstad på området.

Vi har tagit fram en lösning som ingen annan kan erbjuda, tack vare Sandviks unika materialkunskap i kombination med Prime Solutions kompetens vad gäller systemkonstruktion

– Rännan byts helt enkelt ut medan underhållet pågår, förklarar Zaar. Det sparar värdefull produktionstid, minskar stress och främjar både säkerhet och arbetsmiljö.

Både gruvans ledning och anställda är nöjda. De uppskattar att cirka 300 timmars avbrott kan undvikas varje år tack vare den nya lösningen. Det tunga och krävande arbetet med att underhålla rännorna inne i den mörka och dammiga gruvan har ersatts med ett jobb som de anställda gärna tar på sig.

Larsson är optimistisk och tror att modulsystemet kommer att vara av intresse för andra gruvor runt om i världen.

– Vi har tagit fram en lösning som ingen annan kan erbjuda, tack vare Sandviks unika materialkunskap i kombination med Prime Solutions kompetens vad gäller systemkonstruktion, säger han. Dessa kompletterar varandra perfekt.