Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks kommentar till den globala virusattacken

Sandvik är ett av de företag och organisationer som har påverkats av den globala IT-attacken med virus som drabbat både administrativa enheter och produktion. Sedan den inträffade den 12 maj har fokus varit att kartlägga effekterna och vidta motåtgärder. Situationen följs kontinuerligt. Förutsatt att läget inte försämras räknar vi med att kunna möta våra kundåtaganden, liksom att ingen större finansiell påverkan förväntas.