Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik satsar för stärkt ledarskap inom innovation

Sandvik etablerar ett globalt kompetens- och utvecklingscenter för bergborrar vid sin enhet i Tammerfors, Finland. Det nya centret kommer driva utvecklingen av bergborrar för användning i underjordsgruvor och i borrtillämpningar ovan jord.

Two operators at the Tampere center.

– Innovationsprogrammet kommer säkra Sandviks teknologiledarskap inom bergborrområdet för generationer framåt, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef.

Det globala innovationscentret knyter ihop företagets utvecklingsresurser för bergborrteknologi med både aktuell och framtida produktionsteknik och kunder. Fokus kommer att ligga på att steg för steg driva forskning, utveckling och teknik framåt. Bergborren är själva hjärtat i borrutrustning och har stor inverkan på maskinprestanda och driftskostnad.