Sandvik Materials Technology har för avsikt att avyttra verksamheterna inom svets- och rostfri tråd

För att ytterligare konsolidera produktportföljen och förbättra resultatet över tid, har Sandvik Materials Technology för avsikt att avyttra delar av trådverksamheten.

  • För avyttring: svets- och rostfri tråd. Inom dessa affärer är konkurrensen mycket stor och Sandvik Materials Technology har inte en ledande marknadsposition. Under 2016 genererade den trådverksamhet som ska avyttras intäkter om cirka 700 miljoner kronor.
  • Kvarstår inom Sandvik Materials Technology: Kanthal-tråd för industriell uppvärmning m.m. Verksamheterna kommer att inkluderas i produktområdet Kanthal och är en del av kärnaffären till följd av den starka marknadspositionen och goda tillväxtmöjligheter. Under 2016 genererade verksamheterna som nu flyttas in i produktområde Kanthal intäkter om cirka 800 miljoner kronor.

En kostnad om -450 miljoner kronor relaterad till transaktionen kommer att påverka resultatet för det andra kvartalet 2017. Det är primärt relaterat till nedskrivningar av fasta tillgångar. Transaktionen förväntas generera ett positivt kassaflöde.

Avyttringen av affären inom svets- och rostfri tråd kommer att göra Sandvik Materials Technology än mer fokuserat på kärnaffären; avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår kärnaffär för att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande. En ny organisationsstruktur skapas, vilken träder i kraft den 1 juli 2017, där varje produktområde har ansvar för hela värdekedjan och dess resultat. De fyra nya produktområdena kommer att vara Tube, Kanthal, Powder och Strip, säger Petra Einarsson, chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology.

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Chef för Investerarrelationer, Sandvik AB, tel. 08 456 1494 eller Carina Aspenberg, Media och PR chef, Sandvik AB, tel. 070 616 0119.

Stockholm den 17 maj 2017

Sandvik AB

Sandvik Materials Technology har för avsikt att avyttra verksamheterna inom svets- och rostfri tråd (PDF)