Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Säkerhet i fokus – alla dagar

Idag uppmärksammas Världssäkerhetsdagen, World Day for Safety and Health at Work över hela världen. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen har högsta prioritet på Sandvik vilket bland annat resulterat i att vi har minskat olycksfrekvensen (LTIFR) sju år i rad till en historiskt låg nivå. Sandviks säkerhetsarbete stöttar även FN:s globala utvecklingsmål nr 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”.

– De tio senaste åren har vi utvecklat en mycket stark säkerhetskultur i kombination med en fantastisk förbättring av olycksstatistiken inom Sandvik, säger Stuart Evans, VP Global Environment, Health and Safety. Samtidigt har vi haft ett antal dödsolyckor och vi måste helt enkelt göra allt vi kan för att eliminera de risker som kan orsaka allvarliga olyckor i framtiden.

Historiskt låg olycksfrekvens

De senaste åren har olycksfrekvensen stadigt minskat för att förra året uppgå till 1,7, vilket är den lägsta i Sandviks historia. Sandvik antog nya koncernmål för hälsa och säkerhet under 2016 med en nollvision för dödsolyckor i egna anläggningar och ett mål att olycksfrekvensen ska understiga 1,0 2020.

Vi måste helt enkelt göra allt vi kan för att eliminera de risker som kan orsaka allvarliga olyckor.

Det pågår kontinuerligt omfattande insatser på samtliga Sandviks anläggningar runt om i världen för att förbättra våra medarbetares hälsa och säkerhet, och en mängd aktiviteter är planerade i samband med Världssäkerhetsdagen. Men säkerhet är inte bara en fråga för fabriksarbetare, det är lika viktigt för alla medarbetare. Därför inleds samtliga möten inom Sandvik där det medverkar personer som inte känner till de lokala säkerhetsföreskrifterna eller utrymningsplanerna med en kort säkerhetsgenomgång innan det kan starta. Allt för att alla medarbetare ska komma hem oskadda efter sitt arbete.

Bidrar till kundernas säkerhet

Sandvik bidrar även till kundernas säkerhet. Ett exempel är AutoMine®, en gruv­automationslösning. Gruvindustrin tillhör potentiellt de mest riskfyllda verksamheterna i världen, även om ny teknik och säkerhetsprogram förbättrat situationen väsentligt. Uppskattningsvis 10,000 gruvarbetare (av totalt tio miljoner i gruvindustrin) förolyckas varje år till följd av fall, explosioner, bränder, översvämning eller andra olyckor. Genom att låta maskiner utföra de mest riskfyllda arbetsmomenten skapas en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö samtidigt som det förbättrar effektiviteten.

Se Sandviks vd Björn Rosengren ta på sig sin säkerhetsutrustning

Om Världssäkerhetsdagen

Sedan 2003 uppmärksammar varje år ILO (International Labour Organisation) Världssäkerhetsdagen den 28 april. Varje år baseras en kampanj på ett specifikt tema och 2017 fokuserar man på behovet av att nationer förbättrar sin insamling och användning av hälso- och säkerhetsdata (OSH).

Läs mer om Världssäkerhetsdagen på ILO:s webbplats (på engelska)