Delårsrapport första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 916 miljoner kronor
 • Intäkter 21 767 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 507 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 16,1%
 • Resultat före skatt 3 120 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,82 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 202 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 510 miljoner kronor
 • Intäkter 669 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -13 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 426 miljoner kronor
 • Intäkter 22 436 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 494 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,6%
 • Vinst per aktie 1,81 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 255 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 april 2017 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 april 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 13.30.

Läs hela rapporten (PDF-dokument, 310 kB)