Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport första kvartalet 2017

Första kvartalet 2017

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 24 916 miljoner kronor
 • Intäkter 21 767 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 507 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 16,1%
 • Resultat före skatt 3 120 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,82 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 202 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 510 miljoner kronor
 • Intäkter 669 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -13 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 25 426 miljoner kronor
 • Intäkter 22 436 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 494 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,6%
 • Vinst per aktie 1,81 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 255 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 april 2017 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 april 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 13.30.

Läs hela rapporten(PDF-dokument, 310 kB)