Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Insatser för ökad jämställdhet och mångfald

Vägen till fler kvinnor på ledande positioner i tekniktunga branscher börjar redan i tidig skolålder, men handlar också om att lyfta kvinnliga förebilder. Så går tongångarna på Sandvik, som arbetar brett både för att öka intresset för teknik och för att locka fler kvinnor.

Petra Åhlund och Mikaela WargPetra Åhlund arbetar som chef för Sandviks interna IT-bolag, Sandvik IT Global Shared Services. Det är en enhet med cirka tusen medarbetare i 38 länder. I Petras ledningsgrupp sitter nio personer, varav fem är kvinnor.

Som arbetsgivare måste vi visa på de karriärvägar som finns.

– Detta är första gången i en ledningsgrupp på IT där vi är fler kvinnor än män i ledningsgruppen, konstaterar Petra. Jag rekryterar alltid på kompetens och ger inte kvinnliga sökande företräde, men vi har kommit hit bara genom att öppna ögonen för var kompetens finns. Det handlar också om att identifiera och coacha de jag tycker har en fallenhet för ledarskap, även om de själva inte alltid har sett sig som chefer. Man hittar där man söker, menar Petra, som också är en tidigare deltagare i Ruter Dam*.

Verkstadsindustrin har historiskt sett varit, och är fortfarande relativt mansdominerad. För att locka fler kvinnor måste man lyfta de kvinnliga förebilder som finns, inte minst för att locka fler kvinnor till tekniska högskole- och universitetsutbildningar, men också för att få fler kvinnor till chefspositioner.

– Även om vi på Sandvik aktivt säger att vi vill se fler kvinnor i rekryteringsprocesser så styrs urvalet av hur många som läser teknik på högskolenivå. Där handlar det om att vi som arbetsgivare tidigt måste möta upp och visa på de karriärvägar som finns, säger Petra.

Sandvik har mångfald och inkludering inskrivet i sin uppförandekod och jämställdhet utvärderas löpande i årliga uppföljningar.

Möjlighet att jobba globalt

För Mikaela Warg var det Sandviks globala Graduate-program som fångade hennes intresse. Utöver de många karriärvägarna inom Sandvik var det möjligheten att jobba globalt som lockade. I ett och ett halvt år fick hon bland annat prova att arbeta inom olika affärsområden i USA, Kina och här i Sverige. I dag arbetar Mikaela som Compensation Analyst på HR-avdelningen.

I nätverket ingår både kvinnor och män på olika nivåer inom Sandvik, som bland annat bjuds in till föreläsningar med jämna mellanrum.

Det globala Graduate-programmet är en av Sandviks satsningar för att lyfta talanger på vägen mot toppen. Ett annat exempel är Sandviks kvinnliga nätverk (SKN), som arbetar för att belysa jämställdhetsfrågor, bygga interna nätverk och för erfarenhetsutbyte.

– I nätverket ingår både kvinnor och män på olika nivåer inom Sandvik, som bland annat bjuds in till föreläsningar med jämna mellanrum. Där har du möjlighet träffa medarbetare från många olika delar av verksamheten, berättar Mikaela.

– Vi uppmuntrar nätverk, berättar Petra. Vi satsar också på mentorskap. Det är ingenting organiserat, men om någon önskar en mentor då ordnar vi det. Mentorskap är ofta lika lärorikt för mentorn själv som för adepten, man lär av varandra.

Som chef har man en viktig roll att lyfta talanger.

På Sandvik finns också olika bra ledarskapsutbildningar där man bland annat pratar om hur man ska vara som ledare.

– De är bra och viktiga program för att utveckla ledare. Är du inte bra som ledare är det dåligt för många. Som chef har man en viktig roll att lyfta talanger, menar Petra.

Men engagemanget börjar också långt utanför väggarna på Sandviks egen verksamhet. I Sandviken driver Sandvik Göranssonska skolan tillsammans med kommunen.

– Det är ett fristående gymnasium med industritekniska program. Skolan ger goda möjligheter till examensarbete, praktikplats och karriär inom Sandvik. Jag tror att fler kvinnor i tekniktunga branscher börjar redan i tidig skolålder, säger Mikaela.

– Ett annat exempel är ett samarbete vi har med Tekniska museet. Tillsammans med inspiratörer från museet kommer vi bland annat åka runt i landet för att visa barn och unga hur de enkelt kan skapa saker själva eller tillsammans med andra, till exempel kopplat till ellära och enklare programmering, säger Petra.

Text: Sofie Lundmark
Foto: Felicia Yllenius

*Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga ledare. Organisationen är politiskt oberoende och grundades 1987 som en stiftelse.
Källa: Wikipedia

Petra Ålund

Titel: Head of Sandvik IT Global Shared Services
Min bästa erfarenhet från Ruter Dam-tiden: Under Ruter Dam-året mötte jag fler som jag, som ville kombinera familj och karriär. Ingen kvinna ska behöva välja mellan familj eller karriär, det var min starkaste insikt. Att få träffa andra likasinnade gjorde att jag skapade ett nätverk för livet.

Mikaela Warg

Titel: Compensation Analyst
Det här gör mig stolt över Sandvik: I många av de länder Sandvik har verksamhet har jämställdheten inte kommit lika långt. I indiska Pune där Sandvik har verksamhet har Sandvik bland annat uppfört en förskola för barn till Sandviksanställda, för att underlätta för kvinnor att göra karriär. Det är bara ett av många exempel på vad Sandvik gör för att skapa strukturer som ökar kvinnors möjligheter.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.