Hoppa till innehåll

Smartare lösningar genom digitalisering

Den digitala utvecklingen skapar många nya möjligheter i industriella tillämpningar och processer. För Sandvik betyder detta en ökad hastighet i lanseringen av nya digitala lösningar, som bidrar till att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och öka effektiviteten.

Utvecklingen gå snabbt och det som många kallar för den fjärde industriella revolutionen, den tid när sammankopplade, kommunicerande maskiner själva kan fatta beslut och integrera med omgivningen, börjar ta form.

Fem områden, eller trender, som framhäver möjligheterna extra tydligt är:

  • Analys av Big data
  • Molntjänster och ökad mobilitet
  • Sakernas internet och konnektivitet
  • Artificiell intelligens och augmented reality (förstärkt verklighet)
  • Automation och robotik

Digitaliseringen gör det möjligt att hitta ännu smartare och bättre produkter och lösningar, att optimera hur företag tar sina produkter till marknaden och hur de erbjuder tjänster och service. Digitaliseringen ger förstås även möjlighet att förbättra den egna effektiviteten och lönsamheten.

Mjukvara vinner mark

Inom metallbearbetningssektorn, till exempel, beräknas mjukvarutjänsterna fyrdubblas från 2015 till 2025. Därför satsar Sandvik bland annat på att utveckla och expandera sitt digitala verktygserbjudande till metallbearbetningsindustrin.

Under 2016 lanserade Sandvik CoroPlus®, en serie tjänster, mjukvaror och sensorbestyckade verktyg som till exempel kan övervaka de olika moment som ingår i bearbetningsprocessen och på så vis bidra till att öka produktiviteten. Genom mjukvara, uppkopplade verktyg och dataanalys av bearbetningsprocessen blir en optimering av processen möjlig.

CoroPlus® innefattar även ett annat strategiskt utvecklingsområde, nämligen CAM (computer-aided manufacturing). En CAM-mjukvara analyserar en CAD-modell och räknar ut ett tillvägagångssätt för bearbetning av komponenter. Genom CoroPlus® ToolLibrary och CoroPlus® ToolGuide får tillverkaren tillgång till ett virtuellt verktygsbibliotek och skärdata, vilket gör det möjligt att använda skärdatarekommendationer direkt i sin CAD/CAM-mjukvara för att planera bearbetningen.

Produktion genom additiv tillverkning växer

Ytterligare ett strategiskt tillväxtområde är additiv tillverkning, även kallat 3D-printning. Additiv tillverkning i metall har på senare tid blivit allt vanligare och håller på att etableras som produktionsmetod. Till exempel har en ny flygplansmodell från Airbus så många som 1 000 delar som skapats genom additiv tillverkning.

Utvecklingen styrs av krav på minskade kostnader, snabbare introduktionstider och ökad effektivitet, men viktigast är strävan efter lättare och starkare produkter med bättre prestanda.

Digital gruvdrift

Gruvindustrin kan också dra nytta av digitaliseringen. Viktiga drivkrafter är förbättrad säkerhet samt behovet av ökad produktivitet och effektivitet. Under varumärket AutoMine™ erbjuder Sandvik uppkopplad automatisk och autonom utrustning som dygnet runt förser gruvorna med information om utrustningens status och prestanda via webbportalen My Fleet. Via portalen är det möjligt att analysera rapporter och få information om när det är dags för underhåll. Där går också att beställa reservdelar och servicekit.

Idag finns över 25 installationer med fler än 150 automatiserade utrustningar i drift och flera exempel på hur utrustningen bland annat lett till ökad produktion, minskade driftskostnader, lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustning.

Sandvik erbjuder också datadriven produktivitet genom modulbaserade informationssystem under namnet Optimine. Systemen omfattar bland annat 3D-skanning av gruvan, schemaläggning av flottan, ärendehantering och lokalisering av utrustning. Syftet är att optimera gruvdriften och utnyttjandet av utrustningen.

Smarta rör

Digitaliseringen har även nått rörindustrin. Sandvik har utvecklat ett intelligent rörsystem med integrerade sensorer i rörväggen, som skickar signaler till ett molnbaserat system för uppkopplad monitorering av materialets beteende under drift i kunders processer.

Lösningen gör det möjligt att i realtid kontrollera och styra kritiska processparametrar som exempelvis tryck, vibrationer och temperatur. Och fler uppkopplade och intelligenta produkter är att vänta.

Vi vill ha ditt samtycke

Sandvik och våra leverantörer använder cookies (och liknande tekniker) för att samla in och bearbeta personuppgifter (såsom enhetsidentifierare, IP-adresser och webbplatsinteraktioner) för viktiga webbplatsfunktioner, analysera webbplatsens prestanda, anpassa innehåll och leverera riktade annonser. Vissa cookies är nödvändiga och kan inte stängas av, medan andra endast används om du samtycker till det. De samtyckesbaserade kakorna hjälper oss att stödja Sandvik och individualisera din upplevelse av webbplatsen. Du kan acceptera eller avvisa alla sådana cookies genom att klicka på lämplig knapp nedan. Du kan också samtycka till cookies baserat på deras syften via länken Hantera cookies nedan. Besök vår sekretesspolicy för cookies för mer information om hur vi använder cookies.