Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandviks utsikter ändrade till positiva av Standard & Poor's global ratings

Den 16 februari 2017 höjde Standard & Poor’s Global Ratings sina utsikter för Sandvik AB till positiva från negativa och bekräftade sin BBB kreditrating av Sandvik. De huvudsakliga skälen är noterade förbättringar under 2016, exempelvis ett starkt kassaflöde, en lönsamhet över tidigare förväntningar och en förstärkt balansräkning.

Standard & Poor's pressmeddelande(PDF-dokument, 284 kB) (eng)