Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017

Valberedningen för Sandvik AB föreslår nyval av Marika Fredriksson som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Johan Molin föreslås omväljas som styrelseordförande. Jürgen M Geissinger har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Marika Fredriksson, född 1963, med en magisterexamen i finans och företagsekonomi, är CFO & Group Executive Vice President för Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. Dessförinnan var hon CFO på Gambro AB, CFO på Autoliv Inc. samt har innehaft flera ledande positioner inom Volvokoncernen. Hon är styrelseledamot i ÅF AB och SSAB.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida home.sandvik.

Årsstämman kommer att hållas den 27 april 2017 på Göransson Arena i Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande.

Stockholm den 2 februari 2017

Sandvik AB

Sandvik AB - Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2017