Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 21 993 miljoner kronor
 • Intäkter 21 817 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 277 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,0%
 • Resultat före skatt 2 860 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,68 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 363 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 718 miljoner kronor
 • Intäkter 718 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -239 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 22 711 miljoner kronor
 • Intäkter 22 535 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 038 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,5%
 • Vinst per aktie 1,48 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 195 miljoner kronor

Utdelning

 • Föreslagen utdelning för 2016: 2,75 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 1 februari 2017 kl 10:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 1 februari 2017

Sandvik AB

Delårsrapport fjärde kvartalet 2016 (PDF-dokument, 445 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.00.