Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 21 993 miljoner kronor
 • Intäkter 21 817 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 277 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,0%
 • Resultat före skatt 2 860 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,68 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 363 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 718 miljoner kronor
 • Intäkter 718 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -239 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 22 711 miljoner kronor
 • Intäkter 22 535 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 038 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,5%
 • Vinst per aktie 1,48 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 195 miljoner kronor

Utdelning

 • Föreslagen utdelning för 2016: 2,75 kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 1 februari 2017 kl 10:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 1 februari 2017

Sandvik AB

Delårsrapport fjärde kvartalet 2016(PDF-dokument, 445 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08.00.