Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik har åter bekräftats som ett av världens hållbaraste företag

Sandvik har åter bekräftats som medlem av det prestigefyllda hållbarhetsindexet FTSE4Good Index Series, ett index som mäter hur internationella företag bedriver sitt hållbarhetsarbete inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden ("ESG"). För åttonde året i rad är Sandvik dessutom inkluderat i RobecoSAM:s ”The Sustainability Yearbook”.

– Detta visar att vi är framgångsrika i att integrera hållbarhet i vårt erbjudande för att uppnå lönsam hållbar tillväxt. Därför är vi mycket glada över att åter vara bekräftade som medlemmar, säger Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på Sandvik.

Om FTSE4Good index

FTSE4Good indexet ett av de mest erkända hållbarhetsindexen världen över. Syftet är att vara ett verktyg för att identifiera företag som uppfyller globalt erkända hållbarhetskriterier.

FTSE (Financial Times Stock Exchange) utvärderar bolagens hållbarhetsarbete baserat på publicerad information inom de tre ESG-områdena, med totalt över 300 tillhörande indikatorer:

  • Miljö: Biologisk mångfald, Klimatförändring, föroreningar och resurser, vatten, och leverantörskedjan ur ett miljömässigt perspektiv
  • Socialt: Arbetsrätt, mänskliga rättigheter och samhällsansvar, arbetsmiljöfrågor (hälsa och säkerhet), kundansvar och leverantörskedjan från ett socialt perspektiv
  • Styrning: Bolagsstyrning, riskhantering, korruptionsarbete och skattegenomlysning

Om The Sustainability Yearbook, RobecoSAM

RobecoSAM:s ”The Sustainability Yearbook” listar världens mest hållbara företag i varje bransch grundat på resultatet i RobecoSAM:s årliga utvärdering (Corporate Sustainability Assessment).

Fler än 2 100 av världens största företag från 59 branscher bjuds in att delta i utvärderingen varje år. Detta är åttonde gången Sandvik är med i årsboken.

Behörighet för att ingå i The Sustainability Yearbook bestäms av två parametrar. För det första är det resultatet från utvärderingen, för det andra en kvalitativ undersökning baserad på RobecoSAM:s media och intressentanalys vilken utvärderar ett företags svar på kritiska frågor om hållbarhet som kan inträffa under det år som de utvärderas.

Relaterade länkar

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

Sandvik och hållbara affärer