Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nytt produktområde inom Sandvik Machining Solutions

Från den 1 januari 2017 bildas produktområdet Additive Manufacturing inom affärsområde Sandvik Machining Solutions. Basen för det nya produktområdet är det nuvarande forskningscentret inom additiv tillverkning i Sandviken, som idag är en del av FoU inom produktområde Sandvik Coromant.

Med denna förändring flyttar Sandvik fokus till extern affärsskapande additiv metalltillverkning, från att additiv tillverkning i huvudsak har haft ett internt syfte.

Det nya produktområdet kommer att ha fullt resultatansvar och ambitionen är att steg för steg ta en position på marknaden, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Den additiva tillverkning och utveckling som utförts för internt bruk i samarbete med andra produktområden inom Sandvik Machining Solutions kommer därutöver att fortsätta.