Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Borriggar från Sandvik bidrar till framtidens järnväg

Ett stort tyskt infrastrukturprojekt innebär utveckling av järnvägsnavet i Stuttgart med fyra nya tågstationer och en ny 57 kilometer lång järnvägssträckning. Detta är dock bara en del av projektet som även omfattar byggnation av en 60 kilometer lång sträcka mellan Wendlingen och Ulm, vilken ger en snabbare väg över bergskedjan Schwabiska alperna.

Sandvik har levererat 14 riggar för tunneldrivning och tillhörande utrustning till projektet "Stuttgart 21". Detta är ett delprojekt i vidareutvecklingen av Europas järnvägsnät och en viktig pusselbit i sammanlänkningen av västra och östra Europa.

På grund av de utmanande topografiska och geologiska förutsättningarna i området, kommer den nya sträckningen innebära flera nya tunnlar. Sandvik är en partner i detta stora järnvägsprojekt och bidrar med tekniskt kunnande och utrustning till den nya infrastrukturen och linjen Stuttgart-Ulm, som är en del i det europeiska höghastighetsnätverket "Magistrale für Europa".

Länkar samman 35 miljoner människor

Den nya 1500 kilometer långa järnvägssträckan kommer på sikt knyta ihop 35 millioner människor i fem länder genom att underlätta resande mellan Paris, Strassburg, München och Wien, med en förbindelse mellan Bratislava och Budapest.

I hela projektet måste en höjdskillnad på 500 meter bemästras – sammanlagt 63 kilometer i tunnlar. I synnerhet här kommer Sandvik kunna bidra med kompetens, erfarenhet och de högpresterande borriggarna.

Läs case storyn på engelska på vår webbplats for utrustning och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin