Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik och Goldcorp i samarbete om en av världens första helt elektriska gruvor

Den ledande guldproducenten Goldcorp kommer jobba tillsammans med Sandvik för att omvandla Borden Lake-projektet i Ontario, Kanada till en av världens första helt elektriska gruvor. Utvecklingsarbetet i gruvan planeras till början av 2017.

Sandvik DD422iE battery-driven lease drill
Sandvik DD422iE™ borrigg för ortdrivning ger inga utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna.

– Tack vare vår bredd har vi möjlighet att erbjuda en helhetslösning för gruvutrustningen, säger Dale Rakochy, Business Line Manager, Underground Drilling på Sandvik. Det är en helt integrerad batteriteknik där man inte behöver ta bort, hantera eller byta batterier under jord, vilket ger ökad säkerhet för både operatörer och servicetekniker.

Goldcorp har beställt Sandvik DD422iE™ borrigg för ortdrivning, som inte ger några utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna. Minskad dieselanvändning i gruvan har en positiv inverkan på miljö, hälsa och säkerhet och minskar behoven av ventilation.

Läs mer om Sandvik DD422iE™ på vår globala webbplats för maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin