Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Home.sandvik rankad “Bästa koncernwebbplats” för tredje året i rad

För tredje året i rad rankas Sandviks koncernwebbplats home.sandvik nummer ett i kategorin ”Bästa koncernwebbplats” i en undersökning genomförd av E-Space. Detta är i konkurrens med mer än 60 olika koncernwebbplatser för större nordiska företag med global närvaro.

I undersökningen får besökare svara på frågor gällande utseende, struktur, information, användarvänlighet och hur väl webbplatsen lever upp till deras förväntningar. Undersökningen genomfördes av företaget E-Space Communications, som utvärderar digitala kanaler, från mitten av juni till mitten av september 2016.

Våra besökares synpunker är en viktig del i arbetet med att ständigt utveckla webbplatsens innehåll och funktionalitet. Eftersom kraven från användarna hela tiden ökar känner vi oss förstås hedrade att hamna på första plats även i år, säger Pär Altan, ansvarig för extern kommunikation på Sandvik.