Sandvik partner i EU-projekt för effektivare vattenhantering i processindustrin

Sandvik deltar som en strategisk partner i EU-projektet Inspirewater som syftar till att minska vatten- och energiförbrukningen i processindustrin.

Projektet har tilldelats över 70 miljoner kronor och har ett särskilt fokus på stål- och kemiindustrin. Elva partner från sex olika länder deltar och i Sverige ska nya lösningar testas på en av Sandviks produktionsanläggningar.

Inspirewater-projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att minska vattenförbrukningen i stål- och kemiindustrin med 40–80 procent. Affärsområde Sandvik Materials Technology deltar som en pilot för utveckling av teknik för avskiljning av metaller från betsyror och rening av sköljvatten.

Läs pressmeddelande på IVL:s webbplats