Jump to content

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Nordisk vätgaskonferens i Sandviken

Den 26-27 oktober hålls vätgaskonferensen HFC Nordic i Sandviken. Då träffas forskare, kommuner, företag och andra med intresse för bränsleceller och vätgas för att diskutera möjligheter att minska koldioxidavtrycket med vätgasdrivna bränslecellsfordon. Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, håller välkomsttalet.

Valet av Sandviken som plats för konferensen beror på att det händer mycket i Sandviken kring vätgas och bränsleceller. Ett exempel är att Sveriges fjärde vätgastankstation öppnar här senare i år. Tankstationen är ett resultat av ett unikt samarbete mellan kommunen, Sandvik och AGA.

Läs mer om användning av vätgas och bränsleceller på Sandvik Materials Technologys webbplats