Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 700 miljoner kronor
 • Fakturering 19 715 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 623 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,3%
 • Resultat före skatt 2 223 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,29 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 527 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 219 miljoner kronor
 • Fakturering 724 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -1 012 miljoner kronor inklusive den tidigare kommunicerade kapitalförlusten om -847 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 19 919 miljoner kronor
 • Fakturering 20 439 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 611 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,9%
 • Vinst per aktie 0,49 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 312 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober 2016 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 oktober 2016

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport tredje kvartalet 2016 (PDF-dokument, 778 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 13.30 CET.