Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Delårsrapport tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

Kvarvarande verksamhet

 • Orderingång 19 700 miljoner kronor
 • Fakturering 19 715 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 2 623 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 13,3%
 • Resultat före skatt 2 223 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,29 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 527 miljoner kronor

Avvecklad verksamhet

 • Orderingång 219 miljoner kronor
 • Fakturering 724 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -1 012 miljoner kronor inklusive den tidigare kommunicerade kapitalförlusten om -847 miljoner kronor

Koncernen totalt

 • Orderingång 19 919 miljoner kronor
 • Fakturering 20 439 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 1 611 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 7,9%
 • Vinst per aktie 0,49 kronor
 • Operativt kassaflöde 4 312 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac)eller via e-post till info.ir@sandvik.com

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober 2016 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors

Stockholm den 24 oktober 2016

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren

Verkställande direktör och koncernchef

Delårsrapport tredje kvartalet 2016(PDF-dokument, 778 kB)

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 13.30 CET.