Hoppa till innehåll

Du besöker just nu vår webbplats på svenska. Vill du byta till vår engelskspråkiga webbplats som har mer omfattande information?

Sandvik rankas högt i Dow Jones Sustainability Index 2016

Sandvik AB är åter med i det prestigefyllda hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability Index. Endast de 10 procent mest hållbara företagen i respektive industri inkluderas.

– Vi förbättrade våra resultat ytterligare och fick en procentuell ranking om 98, vilket betyder att vi presterar bättre än 98 procent av de andra bedömda företagen i vår industri. Det är en stor prestation. Genom att inkluderas i Dow Jones Sustainability Index, och förstärka vårt hållbarhetsarbete varje år, visar vi våra kunder att vi är en ansvarsfull leverantör till dem, säger Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef på Sandvik.

Om Dow Jones Sustainability Index
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) inrättades 1999. Det gör en bedömning av världens 2 500 största bolag, och är ett av världens mest välrenommerade, oberoende hållbarhetsindex. Bedömningen som görs av DJSI är mycket omfattande, och består bland annat av en detaljerad analys av praxis i verksamheten samt prestationsmått inom områden som bolagsstyrning, riskhantering, arbete mot korruption, innovation, reducering av miljöpåverkan, leverantörshantering och arbetsrätt.

Läs mer om DJSI på RobecoSAM:s webbplats

Stockholm den 8 september 2016

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Carina Aspenberg, Presschef, Sandvik AB, tel. 0706 16 01 19.

Dow Jones Sustainability Index member logotype